Terug naar Kennisbank

1975 Vossenbroek bedreigd gebied

De eerste oplaag van het begin 1973 verschenen rapport “Vossenbroek, bedreigd natuurgebied” was spoedig uitgeput. Om aan de nadien nog ontvangen verzoeken om toezending te voldoen is een kleine tweede oplaag gemaakt.
Deze heruitgave wijkt in een aantal opzichten af van de eerste. Het oorspronkelijke rapport had twee aspecten, Het bevatte het verslag van een natuurhistorisch onderzoek en het bepleitte aan de hand daarvan een aantal maatregelen om bet gebied voor aantasting te vrijwaren.
Het belangrijkste doel was wijziging van het ontworpen tracé van rijksweg 50, de zorg dat deze snelweg geheel buiten het landgoed zou komen te liggen.
Dit doel is niet bereikt. De aanleg is ter plaatse inmiddels in volle gang.
Voor de herdruk van het rapport had dit tot gevolg dat de afweging en uitwerking van variant-tracé’s hun zin hadden verloren. Dit gedeelte is daarom sterk bekort.
Voor het overige is de tekst hier en daar aangepast aan de huidige situatie. De ontwikkelingen na de uitgave van de eerste oplage van het rapport zijn in een apart hoofdstukje samengevat.
Het natuurwetenschappelijk gedeelte is uitgebreid met het resultaat van het onderzoek naar het veen van Vossenbroek.
Verder kon de inventarisatie van de mossen door de bryologische werkgroep van de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging worden opgenomen, terwijl aan de plantenlijst enige nieuwe vondsten zijn toegevoegd.

1975 Vossenbroek bedreigd natuurgebied 2e druk(4 MB)

Kenmerken

Datum 1976 / 01
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geologie
Ook in deze thema's: Landschap Mossen

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site