Terug naar Kennisbank

1985 Overzicht broedvogelterritoria Noordoost Veluwe

In 1985 is een nieuw project van Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland van start gegaan: het Bijzondere Soorten Project.
Dit project heeft tot doel de verspreiding en de aantallen van schaarse en zeldzame broedvogels en kolonievogels te onderzoeken.
Voor de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd.
Epe-Heerde was het Bijzondere Soorten Project een aanleiding om de
vogelwerkgroep van de afdeling nieuw leven in te blazen. Na de afsluiting van de periode dat geïnventariseerd werd voor de broedvogelatlas van S .O. V. O. N . zijn door de vogelwerkgroep niet veel gebieden meer geïnventariseerd.
Een tweede aanleiding vormde in 1985 het inventarisatieproject in de
omgeving van Schaveren te Emst. Aangezien leden van de vogelwerkgroep excursies in Schaveren organiseerden, steeg het enthousiasme
om ook te inventariseren in andere gebieden op de Oost-Veluwe.
Tijdens de voorbereiding voor het Bijzondere. Soorten Project zijn zoveel mogelijk vogelaars benaderd. Liefhebbers met een eigen project
zijn ook benaderd om hun gegevens beschikbaar te stellen voor het
Bijzondere Soorten Project op de Oost-Veluwe.
Het Staatsbosbeheer in Gelderland was zeer bereidwillig; gegevens
van Blauwe reiger- en Roekenkolonies waren beschikbaar voor het
project en de reservaten konden door leden van de vogelwerkgroep
bezocht worden.
In ruil voor de gegevens van S.B .B. en de vergunningen voor de
reservaten zullen de verzamelde gegevens beschikbaar gesteld worden
ten behoeve van het Natuurwetenschappelijk archief van Staatsbosbeheer.
Naast alle inspanningen die door rijks- en provinciale diensten verricht worden om ornithologische gegevens te verzamelen, is het voor
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Epe-
Heerde erg belangrijk om ook in groepsverband gegevens te verzamelen. Met name voor K. N . N . V. -leden die geïnteresseerd zijn in vogels,
maar nog niet in staat zijn om alle geluiden te herkennen is het opereren in groepsverband erg belangrijk. Het Bijzondere Soorten Project leent zich bij uitstek o h meer kennis op te doen.
Het doel van de rijks- en provinciale diensten alsmede particuliere
organisaties is uiteindelijk hetzelfde: bescherming en een verantwoord
beheer van ornithologische rijke gebieden en stimulering van een verantwoord beheer van potentieel rijke gebieden met interessante vogelgemeenschappen
Deze notitie is enkel bedoeld om enthousiaste vogelaars op de OostVeluwe te stimuleren om door te gaan en extra aandacht te besteden
aan kwartblokken waar nog weinig gegevens van verzameld zijn

1985 Overzicht broedvogelterritoria Noordoost-Veluwe(4 MB)

Kenmerken

Datum 1985 / 07
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur A. Hottinga
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site