Terug naar Kennisbank

1988 Flora en fauna van Schaveren

Aanleiding tot de start van “Project 1985” was de conclusie
van bestuurswegen dat er binnen de KNNV Epe/Heerde te weinig
activiteit aan de dag werd gelegd door de leden. Er werd
besloten een gebied te onderzoeken dat zich kenmerkte door
een grote verscheidenheid in bodem, archeologie, cultuurhistorie, planten- en dierenwereld. Na enige discussie werd gekozen voor de omgeving van Schaveren, een gebied in de overgangszone tussen stuwwal en IJsselvallei. In dit gebied is onder leiding van een aantal ervaren leden en een beperkt
aantal andere leden de natuur in de ruime zin van het woord
in 1985 en voor sommige onderdelen ook nog in 1986 en 1987
onderzocht.
Behalve het stimuleren van de eigen leden gold als doelstelling de eigenaars/gebruikers en de overheid te betrekken bij de resultaten van het project. In het achterhoofd speelde daarbij de gedachte dat kennis en inzicht van de waarden van een terrein kan leiden tot een beter beheer.
Achteraf bezien had de begrenzing van het gebied, tot stand
gekomen door een compromis, op landschappelijke gronden enige
uitbreiding vereist.
Door een aantal enthousiaste leden is een hele boel werk
verzet. Over een breed terrein is geïnventariseerd en hiervan vormen de verslagen de hoofdstukken van dit rapport.
Het rapport beoogt een doorsnede te geven van een Noordoost
Veluws landschap in ruimte en tijd, waarbij duidelijk naar voren komt dat de mens een belangrijke stempel op dit landschap heeft gedrukt.

1988 Rapport Flora en fauna van Schaveren(5 MB)

Kenmerken

Datum 1988 / 10
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Landschap
Ook in deze thema's: Paddenstoelen Planten Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site