Terug naar Kennisbank

1994 Broedvogelinventarisatie lage Gulbroek, Heerde

In het Gulbroek zijn studies verricht voor een herinrichting ten behoeve van de ontwikkeling van schraalland vegetaties. Door beleidswijzigingen van de het Rijk en de provincie Gelderland is deze doelstelling slechts ten dele gerealiseerd. Hoewel het Gulbroek evenals het zuidelijk gelegen
Vemderbroek in de gemeente Epe een belangrijk kwelgevoed systeem is, heeft de provincie Gelderland zelfs overwogen om de EHS status van dit gebied af te halen tijdens de herijking van de EHS in 2011. Uiteindelijk heeft GS van Gelderland toch weer besloten om een gedeelte wel op te nemen in het Geldersch Natuur Netwerk. De ambities die Staatsbosbeheer heeft zijn niet gehonoreerd door vele beleidswijzigingen. In het kader van de inventarisaties die zijn verricht voor de mogelijke verwervingen en de daaraan gekoppelde herinrichting is ook een broedvogelinventarisatie door de KNNV uitgevoerd. Aangezien destijds besloten is door Staatsbosbeheer om geen integrale rapportage op te stellen is van de broedinventarisatie in 1994 geen verslag opgesteld. Het bestuur van de KNNV afd. Epe en Heerde heeft de wens om inventarisaties die door leden zijn uitgevoerd op de website te plaatsen. Het is één van de redenen dat alsnog 22 jaar na datum alsnog een verslag is gemaakt en een korte beschouwing over de
broedvogelpopulaties is opgenomen.

1994 Broedvogelinventarisatie lage Gulbroek Heerde(942 KB)

Kenmerken

Datum 1994 / 11
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur A. Hottinga
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site