Terug naar Kennisbank

2008 Rapport Tongeren een B(l)oeiend Landgoed

Het is binnen de KNNV Epe-Heerde een goed gebruik met enige regelmaat een uitvoerige inventarisatie van een (natuur)gebied ter hand te nemen.
Toen dan ook op de viering van het 60-jarig bestaan van de vereniging, gevierd in mei 2006 in de Le Chevalierschool op Landgoed Tongeren, Mevrouw Rauwenhoff in haar speech toespelingen maakte t.a.v. een verdere samenwerking van KNNV en Landgoed Tongeren was dat dan ook de directe aanleiding voor de inventarisatie op Landgoed Tongeren waarvan het rapport hier voor u ligt.
Waar de directie van Landgoed Tongeren natuurbeheer en natuurbehoud hoog in het vaandel heeft staan, heeft de KNNV Epe-Heerde op dit gebied een grote hoeveelheid kennis en expertise in huis. Zodoende werd al snel tot een samenwerking besloten, toen een aantal graslandpercelen op het landgoed gelegen, op flora geïnventariseerd moesten worden. Een en ander om het landgoed in staat te stellen een juist besluit te nemen omtrent de toekomstige mogelijkheden van deze percelen.
Daar de KNNV Epe-Heerde naast flora expertise op nog veel meer gebieden kennis en kunde in huis heeft werd besloten deze flora inventarisatie uit te breiden met alle vakgebieden die de vereniging verder te bieden heeft.
Zodoende ligt er dan ook een veel bredere inventarisatie voor u dan alleen de florainventarisatie van een 8-tal graslandpercelen. Het landgoed in z’n geheel is voor een dergelijke diepgaande inventarisatie te groot, zodat gekozen is voor delen in de directe omgeving van de te inventariseren
graslandpercelen.

Alle werkgroepen van de vereniging hebben met zeer veel inzet in de periode maart 2007 – december 2007, de inventarisatie van een gedeelte van Landgoed Tongeren ter hand genomen. Tegenslagen zoals slecht weer en gemaaide percelen werden getrotseerd. Er ligt een ruw geschatte 500 uur aan veldwerk, naast de tekstverwerking, aan dit rapport ten grondslag.
Halfweg dit project bleek uit de tussentijdse presentatie, die alle werkgroepen eendrachtig hebben gegeven van al het geïnventariseerde, dat een compleet beeld gegeven kon worden van de geïnventariseerde terreinen. Het rapport dat hier voor u ligt is dan ook niet alleen het resultaat van kennis en verzette uren, maar ook zeker van het
enthousiasme dat alle werkgroepleden hebben getoond voor dit project.
Het is nu aan het Landgoed Tongeren om dat te doen, dan wel te laten, wat als aanbevelingen in deze rapportage is opgenomen om voor een verstandig beheer en behoud van de natuurwaarden van Landgoed Tongeren te zorgen. Blijkens deze rapportage is er alle reden toe om met zorg met de, binnen het landgoed aanwezige, natuur om te springen.

2008 Rapport Tongeren een B(l)oeiend Landgoed(10 MB)

Kenmerken

Datum 2008 / 07
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Amfibieën

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site