Terug naar Kennisbank

2014 Reisverslag Texel

In het voorjaar van 2014 waren er voor de vogelwerkgroep van de KNNV Epe- Heerde 2 vogelreizen. De eerste ging naar Lesbos in Griekenland en de tweede naar het vogeleiland van Nederland: Texel. En het is bijna gebruikelijk dat er van de vogelreizen ook een verslag gemaakt wordt.
Van maandag 21 april tot en met vrijdag 25 april waren zes leden van de KNNV Epe-Heerde op het vogeleiland Texel. De deelnemers waren: Matthijs Bootsma, Frans Bosch, Henk en Mariet van Gelder, Margriet Maan en Epona Vos. De nadruk van de reis lag op vogels kijken, maar aangezien er ook 2 leden van de plantenwerkgroep mee waren, kreeg deze soortengroep ook de aandacht. Gedurende de vijf dagen op Texel zagen of hoorden wij 120 vogelsoorten waarvan de Grauwe Franjepoot bij Dijkmanshuizen, de Zwartkopmeeuw op Otterstaat en de Witbuikrotgans tot de meer zeldzame soorten van Nederland horen. Maar ook de diversiteit aan soorten en vogelgebieden waren een stimulans om de herinneringen aan deze reis vast te leggen in dit verslag. Tijdens de reis is er dankbaar gebruikt gemaakt van de website www.waarneming.nl en van de app “wadvogels” van de Vogelbescherming Nederland. Door Frans Bosch en Matthijs Bootsma zijn een groot deel van de waarnemingen ook ingevoerd op www.waarneming.nl en daar te raadplegen.

2014 Reisverslag Texel(2 MB)

Kenmerken

Datum 2014 / 05
Afdeling Epe-Heerde
Publicatie Reisverslag
Thema Vogels

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Epe-Heerde.

Bezoek de site