Terug naar Kennisbank

Zienswijze Ontwerp Pasgeld West Rijswijk

Geacht College en gemeenteraad,
Over het door u uitgebracht Ontwerp Bestemmingsplan Pasgeld West hebben wij de volgende opmerkingen en vragen die wij u hierbij in onze zienswijze aanbieden. Van de 55 vragen in onze eerder uitgebrachte zienswijze op het Voorontwerp heeft u een groot deel (nog) niet beantwoord kennelijk door (nog) niet beschikbare informatie uwerzijds. Om die reden is de eerder op het Voorontwerp uitgebrachte zienswijze als bijlage toegevoegd en dient u die als integraal onderdeel van onderhavige zienswijze te beschouwen.

2023 04 12 Zienswijze Ontwerp Pasgeld West Rijswijk def(1 MB)

Kenmerken

Datum 2023 / 04
Afdeling Delfland
Publicatie Artikel
Thema Geen

Dit is een kennisbank artikel van KNNV | Afdeling Delfland.

Bezoek de site