In de Branding 2024-2 is verschenen

In dit nummer:

Voorwoord
Vooraankondiging symposium KNNV-Eneco 24 mei
1 Natuuramnesie op de Maasvlakte.
4 Mijn verlangen en dat van een duif.
5 Bijzondere woelmuizen in een braakbal.
6 Verlangen of heimwee?
8 Op stap met Wim van Vliet.
10 Ein Blaukehlchen!
11 Achtendertigduizendzeshonderdeenenvijftig prooidieren.
12 De Kleine Beer (ZHL)
14 De nachtegaal
16 Activiteitenkalender
18 In de BRANDING

Vanaf 2020 zijn de tijdschriften met vertraging –via deze link -beschikbaar voor niet leden, wilt u direct de inhoud kunnen lezen? Wordt dan lid van onze vereniging, dat kan eenvoudig via deze link