Inventarisatie Kwintelooijen

Jaarlijks kiest KNNV Wageningen en omstreken een ander terrein om te inventariseren. Herhaling na een aantal jaren van zo’n inventarisatie maakt het resultaat en de uitvoering zeker dubbel zo interessant, en relevant voor het beheer. En de voormalige zandafgraving Kwintelooijen hebben we in 2021 al voor de vierde maal geïnventariseerd, na 2000, 2006 en 2015. Kwintelooijen is recordhouder van inventarisaties door onze vereniging.

De directe aanleiding voor deze laatste inventarisatie van Kwintelooijen was de vraag van ons lid Han Runhaar, zeer nauw betrokken bij ecologiestudie en het beheer van Kwintelooijen, om nader uit te zoeken wat de ecologische gevolgen zijn geweest van het sinds 2015 gestarte nieuwe beheer van Kwintelooijen door de gemeente Rhenen met begrazing door rundvee en van het drietal opeenvolgende droge jaren 2018, 2029 en 2020 voor de biodiversiteit. Dit rapport, op basis van de waarnemingen door vele tientallen verenigingsleden, en gecoördineerd door bijna al onze verschillende werkgroepen, verschaft het antwoord op de essentiële vraag over de ontwikkelingen van de biodiversiteit in het natuurterrein van Kwintelooijen.

Het rapport van onze inventarisatie is klaar, het omvat 222 bladzijden en is nu digitaal beschikbaar voor leden en niet-leden van onze vereniging via de webmaster van onze website. De nieuwe beheerders van het terrein, de gemeenten Rhenen en Veenendaal, zijn bijzonder geïnteresseerd in onze telresultaten, inzichten en beheersadviezen. Op 23 juni hebben wij ons rapport officieel aangeboden aan burgemeester Hans van der Pas van Rhenen, en wethouder Dylan Lochtenberg van Veenendaal, in restaurant de Drie Zussen in Rhenen, niet ver verwijderd van Kwintelooijen. De burgemeester bleek opnieuw hogelijk geïnteresseerd in onze conclusies en heeft dankbaar ons rapport in ontvangst genomen.

Foto: Pieter Oomen biedt het inventarisatierapport Kwintelooijen 2021 aan aan burgemeester Hans van der Pas van Rhenen, in restaurant de Drie Zussen in Rhenen-Noord. Foto Klaas Hitman.