Symposium over natuur búíten natuurgebieden

Zeker 80 procent van ons land is géén natuurgebied. En lang niet alle soorten leven in beschermde natuur. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook in steden, havengebieden, energielandschappen en akkerbouwgebieden biodiversiteit een plek krijgt? En hoe kunnen burgers daarin bijdragen? Daarover organiseren Natuurvereniging KNNV i.s.m. Eneco en het project Groene Bondgenoten het Symposium ‘Samen op weg voor meer biodiversiteit – de mogelijkheden van Basiskwaliteit Natuur en citizen science’ op vrijdagmiddag 24 mei in Rotterdam. Het symposium wordt georganiseerd vanwege de Week van de Biodiversiteit.

Basiskwaliteit Natuur

Tijdens het symposium presenteren diverse deskundige sprekers hoe je in ogenschijnlijk natuuronvriendelijke gebieden toch kunt streven naar meer biodiversiteit. Kars Veling van Vlinderstichting/Groene Bondgenoten legt uit wat het begrip Basiskwaliteit natuur inhoudt, waarna diverse andere sprekers inzoomen op hun eigen specialisme. Luc Hoogenstein van energiemaatschappij Eneco laat zien hoe zij streven naar meer biodiversiteit in energielandschappen, terwijl Frank Verhoeven van Boerenverstand laat zien hoe je kunt werken aan meer natuurwaarden in akkerbouwgebieden. Hoe stedelijke gebieden biodiverser kunnen worden zal Evelien van Doorn (Bureau Stadsnatuur) toelichten en Jan Putters van het Havenbedrijf Rotterdam vertelt over de mogelijkheden om zelfs in havengebieden de natuurkwaliteit te verhogen.

Citizen science

Streven naar meer biodiversiteit buiten natuurgebieden gaat niet vanzelf. Kunnen lokale groene burgerorganisaties zoals KNNV-afdelingen andere organisaties helpen om hun groene doelen te halen? Ook dit staat centraal tijdens dit symposium. Piet Mout van Natuurvereniging KNNV-Hollandse Delta laat zien wat zij bereiken door een actieve rol als ‘burgerwetenschapper’ op te pakken door zelf natuuronderzoek doen, maar ook, indien nodig, nog verder gaan door een rol als beleidsbeinvloeder op te pakken. Ook de andere sprekers laten zien welke mogelijkheden burgers hebben om hun omgeving biodiverser te maken.

Week van de Biodiversiteit

Het symposium is onderdeel van de Week van de Biodiversiteit waarin Natuurvereniging KNNV van 18 t/m 26 mei in het hele land tientallen activiteiten organiseert, zoals excursies, lezingen, cursussen en openbare inventarisaties.

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op die dag staan we wereldwijd stil bij de waarde en rijkdom van het leven op aarde. Biodiversiteit bestaat niet alleen uit de variatie tussen soorten, maar ook de biodiversiteit binnen soorten oftewel de genetische diversiteit en de diversiteit aan ecosystemen waarbinnen al dat leven zich afspeelt.

Meer informatie en opgeven

Geinteresseerden kunnen zich opgeven op de website van KNNV-Hollandse Delta.