Vlinderproject Hoorn met “Vlinderatlas 2018-2022”

De afdeling Hoorn herhaalt van  2018 tot en met 2022 een vijfjarig vlinderproject na eerder een dergelijk project te hebben gehouden van 2002 tot en met 2006. Doel van het project is na te gaan in hoeverre de vlinderstand in het waarnemingsgebied van de afdeling door de jaren heen is gewijzigd. Het einddoel is om de projectresultaten middels een digitale “Vlinderatlas 2018 tot en met 2022 te presenteren.
Een bijdrage van de stichting werd gevraagd voor het vervaardigen van 10.000 vlinderkaarten met waarnemingsformulieren. Een aanvraag die natuurlijk werd gehonoreerd.