Week van de Biodiversiteit

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Biodiversiteit. Op die dag staan we wereldwijd stil bij de waarde en rijkdom van het leven op aarde. In Nederland is de week van 18 t/m 26 mei 2024 is uitgeroepen tot de Week van de Biodiversiteit. In het kader daarvan organiseert Natuurvereniging KNNV in het hele land tientallen activiteiten, zoals excursies, lezingen, cursussen en openbare inventarisaties. Ook de Afdeling Haarlem en omstreken doet daaraan mee en natuurlijk niet alleen in de week van de Biodiversiteit maar het hele jaar door. Onze agenda barst van de activiteiten die de diversiteit van de levende natuur in Zuid-Kennemerland onder de aandacht brengen.

Landelijk loopt de KNNV Week van de Biodiversiteit vrijwel gelijk met de Week van de Biologie van het NIBI, het Nederlands Instituut voor Biologie. Die heeft ‘Natuur dichtbij’ als thema en sluit daardoor heel mooi aan bij de KNNV Week van de Biodiversiteit. Informatie vind je op https://weekvandebiologie.nl/. Het NIBI is de beroepsvereniging van biologen en levenswetenschappers en heeft een groot netwerk met name binnen het onderwijs.
Vanwege de gezamenlijke doelstelling: mensen dichterbij de natuur brengen, worden de KNNV-activiteiten in de week van de Biodiversiteit ook onder de aandacht gebracht in de NIBI nieuwsbrief, op de website en tijdens de NIBI-campagne.