Vacature voorzitter en secretaris Beleidsraad

Gezocht:

  • Voorzitter van de Beleidsraad voor minimaal 1 jaar, liefst voor 4 jaar
  • Secretaris van de Beleidsraad voor 1 jaar

Taken:

  • Samen met agendacommissie voorbereiden van de vergaderingen van de Beleidsraad. Deze vindt 2x per jaar plaats. Indien deze online plaatsvindt, worden de vergaderingen in twee kort op elkaar volgende delen geknipt om de tijd achter het beeldscherm te beperken.
  • De Beleidsraad voorzitten c.q. het verslag maken.
  • De vergaderingen worden ondersteund door het landelijk bureau.

Vereisten:

  • Vaardigheid in de betreffende functie.
  • Bereidheid de bijeenkomsten van de Beleidsraad zo te faciliteren dat alle meningen aan bod kunnen komen.
  • Lidmaatschap van de KNNV. Een functie in het afdelingsbestuur is niet nodig.

Toelichting:
De Beleidsraad (BR) heeft als doel een podium te bieden voor discussie over beleidsvoornemens van het Landelijk Bestuur en te komen met eigen adviezen, om zo te leden te betrekken bij alle ontwikkelingen binnen de KNNV.
De BR kiest haar eigen voorzitter en secretaris. De BR heeft zich in verband met de continuïteit uitgesproken voor een invulling van beide rollen voor een termijn van vier jaar. Als zich daarvoor geen gegadigden aandienen is een commitment voor één jaar voldoende. Tot genoegen van de BR meldde zich een kandidaat voor de functie van secretaris vanaf april 2022 voor 4 jaar. De BR zoekt dus iemand die de secretarisrol voor 1 jaar wil waarnemen: ten behoeve van de vergadering van november 2021 en februari 2022. Als zich tegenkandidaten melden voor de volledige periode van 4 jaar, dan zijn deze uiteraard ook welkom.
De rol van voorzitter is eveneens vacant. Gezocht wordt een voorzitter die vanaf november 2021 of vanaf februari 2021, liefst voor vier jaar.

Contact:
Is één van beide functies iets voor jou of ken je iemand die je zeer geschikt lijkt? Misschien een oud-bestuurslid?
Neem contact op met Anneloes ter Horst, telefoon 06-17628020, email voorzitter@hoorn.knnv.nl

Foto: Bart Heijne