Pluk niet: wilde flora voor de wilde fauna

Zeist, 31 mei 2022

Wildplukken heeft een sterke aantrekkingskracht voor sommige mensen in de samenleving. De KNNV juicht het toe dat mensen de natuur in trekken en ervan genieten, maar ontmoedigt wildplukken. In een vol land als Nederland is het uit het wild halen van eetbare planten, paddenstoelen of andere soorten een extra belasting voor onze natuur. Plukkers zijn een concurrent van in het wild levende dieren.

De KNNV bevordert het genieten van de natuur. Graag willen we dat zoveel mogelijk mensen dat doen. Genieten van de natuur kan op allerlei manieren. Zo zijn er steeds meer uitgezette wandelingen en maken mensen mooie foto’s met hun telefoon. Sommige terreineigenaren staan toe dat mensen in zeer beperkte mate wildplukken. Om de natuur zo goed mogelijk te beschermen, geeft de KNNV het volgende advies. Dit advies is vastgesteld door de Vertegenwoordigende Vergadering op 23 april 2022.

1. Wilde flora voor de wilde fauna

Wilde planten en paddenstoelen zijn van levensbelang voor de wilde fauna. Een geringe
achteruitgang van kwetsbare soorten of een sterke achteruitgang van gangbare soorten
bedreigt die wilde fauna. De KNNV staat dan ook op het standpunt dat niet wildplukken de beste
manier is om de natuur te beschermen en roept iedereen op om zoveel mogelijk van
wildplukken af te zien.

2. Houd je aan de regels ter plekke

Pluk liever niet en als je toch plukt dan alleen in gebieden waar je mag komen en respecteer de geldende regels. Waar je niet mag komen, mag je zeker niet plukken. Oriënteer je bij de terreineigenaar en/of -beheerder (gemeente, natuurorganisatie e.d.).

3. Zorg voor kennis van zaken

Weet wat je plukt. Om twee redenen.
a. Bescherm jezelf. Er zijn diverse giftige soorten planten en paddenstoelen waarvan je misselijk of ernstig ziek kunt worden; een klein aantal is zelfs dodelijk. Kijk ook uit bij plekken waar net bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, bijvoorbeeld langs wegen en akkers.
b. Bescherm de natuur. Zorg ervoor dat je niet de wettelijk beschermde of lokaal bedreigde soort plukt die toevallig veel lijkt op een algemene soort. Er zijn genoeg boeken, sites of apps waaruit je kennis kunt opdoen. Pluk alleen de soorten die je kent en die volop voorkomen in het gebied.

4. Verstoor de omgeving niet

Blijf op de paden. Breek geen takken af, loop niet door bijzondere begroeiing en vertrap geen planten om die lekkere bramen daar aan de overkant te kunnen plukken. Verstoor ook de dieren ter plekke niet, zoals reeën, dassen of vogels. Graaf geen planten uit. Laat geen enkel spoor van je bezoek achter. Kortom: gedraag je als gast.

5. Let op dat de soort aanwezig blijft

Wanneer je lokaal alle vruchten, zaden of planten plukt, dan kan lokaal een soort verdwijnen. Dat is niet de bedoeling. Zorg ervoor dat jij niet degene bent die voor het lokale verdwijnen van planten verantwoordelijk is. Pluk liever niet of als je het toch doet een heel kleine hoeveelheid en zeker niet meer dan je voor eigen gebruik nodig hebt. Dat is ook in je eigen voordeel: als je wat overlaat voor volgend jaar heb je er zelf ook weer plezier van. Met andere woorden: respecteer de natuur ter plekke.

6. Je bent niet alleen

Denk aan een ander, zowel dier als mens. Laat daarom altijd wat vruchten hangen, eikels liggen, paddenstoelen staan voor dieren die ze eten. Bovendien zijn er mensen die op een andere manier willen genieten van de natuur; zij willen zien, ruiken, en voelen. Kortom, zorg er voor dat iedereen op zijn eigen manier kan blijven genieten van de natuur.