Vogels van Rotummerplaat

Lezing 8 maart 2021
Het thema van deze lezing is: vogels van Rotummerplaat
De lezing wordt verzorgd door Aaldrik Pot
In het broedseizoen van 2019 waren Aaldrik Pot en Nicolette
Branderhorst vier maanden vogelwachter op het Groningse
Waddeneiland Rottumerplaat. Tijdens hun verblijf hebben ze
onder meer de broedvogelbevolking in kaart gebracht en wadvogels geteld. Daarnaast deden ze uitgebreider onderzoek naar
broedsucces van onder meer Scholeksters, Noordse sterns en de
roofvogels op het eiland. In zijn digitale lezing vertelt Aaldrik
over de resultaten van hun onderzoek, hun leven tussen de vogels, de eigenaardigheden van het wonen en werken op een
‘onbewoond’ eiland. Na de lezing is er natuurlijk de mogelijkheid
voor het stellen van vragen.
Aaldrik Pot werkt in het dagelijks leven als adviseur natuur,
landschap en faunaecologie bij Staatsbosbeheer in Drenthe. In
zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar Raven, Zwarte spechten,
roofvogels en diverse soorten zoogdieren.

Om de lezing te kunnen volgen kun je een link aanvragen bij J.P. de Krijger; n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl, telefoon 06 21695992


Datum & tijd
ma 8 maart 2021 om 20:00