Partridge – Red de Patrijs

Is het u ook al opgevallen dat er zo weinig vogels zijn op de akkers? Vroeger zagen we toch veel vaker patrijzen, veldleeuweriken, graspiepers en andere akkervogels wegduiken in de stoppels van het reeds geoogste tarweveld? Vooral het aantal patrijzen gaat erg snel achteruit. In de afgelopen 50 jaar is de populatie patrijzen afgenomen met meer dan 95%!

Hoe is dit dan zo gekomen, vraagt u zich misschien af. De agrarische bedrijven moesten steeds groter worden om zich staande te houden in de economische veranderingen. Ook moesten zij hun akkers steeds intensiever gaan gebruiken, akkerranden met grassen en kruiden werden omgeploegd en de omringende hagen werden gerooid zodat er zoveel mogelijk land beboerd kon worden.

Hierdoor verdween in snel tempo het ideale leefgebied van de akkervogels. Veilige nestplekken waren bijna niet meer te vinden, insectenrijke planten voor de opgroeiende kuikens waren verdwenen en voldoende wintervoedsel voor de volwassen vogels was er ook niet meer.

Bron: (SLZ) Stichting Landschapsverzorging Zeeland

Foto Piet de D. ©. Borsele in het sloegebied