Jaarboek 2019

Voor u ligt het Jaarboek 2019 van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling Hollandse Delta (v.h. Voorne) In dit rapport wordt vooral ingegaan op de ontwikkelingen die zich in 2019
in natuur en landschap in de Hollandse Delta hebben voorgedaan.