Natuurdashboard Hollandse Delta

Natuurvereniging Hollandse Delta verricht al geruime tijd onderzoek naar de ontwikkeling van natuur en landschap in de Hollandse Delta. Dat heeft een schat aan gegevens (data) opgeleverd over de stand van de natuur in dit gebied. Het Natuurdashboard Hollandse Delta is een visuele weergave van de beschikbare natuurdata over de natuur op Voorne-Putten, Rozenburg, de Maasvlakte en Goeree Overflakkee. In de vorm van grafieken, kaarten en diagrammen geven deze data inzicht in de sleutelgegevens van deze natuurgebieden. In een oogopslag is te zien hoe een natuurgebied zich ontwikkelt, ervoor staat. Met enige regelmaat worden deze gegevens uitgebreid en geactualiseerd, bijvoorbeeld door er gegevens uit nieuwe onderzoeksrapporten aan toe te voegen.

Het dasboard is een onderdeel van het Kenniscentrum Hollandse Delta, dat ook beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek met betrekking tot natuur en landschap in de Hollandse Delta. De Natuurvereniging heeft de ambitie dit Kenniscentrum verder uit te bouwen en het natuurbeleid in
de Delta op een onderbouwde wijze te kunnen beïnvloeden.

Via de tab ‘Kennisbank’ heeft u toegang tot de artikelen waarbij u kunt filteren op steekwoorden etc.