Project Vos, dier van het jaar 2020

De Natuurvereniging Hollandse Delta en de NLGO hebben voor 2020 de vos als soort van het jaar uitgeroepen en het publiek gevraagd waarnemingen per mail c.q. waarneming.nl te melden.
Alles bij elkaar zijn er rond de 130 meldingen van vossen gedaan op de Maasvlakte, Voorne-Putten en Goeree Overflakkee, waarvan 4 op Goeree-Overflakkee. Ongeveer een derde deel daarvan ontvingen we via de mail en zijn op Waarneming.nl gezet, de overige meldingen hebben waarnemers zelf op Waarneming.nl geplaatst.

Voorne-Putten en de Maasvlakte

Wat opvalt is dat er enkele concentraties uit gebieden zijn te herkennen waar regelmatig meldingen vandaan komen. Uiteraard de wandelgebieden Quackgors, Quackjeswater, Duinen van Oostvoorne, Groene strand en Westplaat. Maar ook het Slufterdepot en slag Maasmond leveren meldingen op. Toch is het zeker dat er meer waarnemingen zijn gedaan. Op Facebook komen we regelmatig foto’s van vossen tegen (bijvoorbeeld van het nest bij de Bakenvallei) maar komen we maar zelden waarnemingen van deze personen tegen op waarneming.nl, jammer!

Wat verder ook heel erg opvalt is dat er uit de polder geen of eenmalige waarnemingen komen. Helaas is dit verklaarbaar. De Wild Beheer Eenheid (WBE) Voorne-Putten is van mening dat er nulstand beheer moet plaatsvinden in de polders. Wettelijk is dit ook toegestaan maar of dit ook enig nut dient behalve het redden van kippen van particulieren gaan we verder uitzoeken………..

Goeree-Overflakkee

Van dit eiland kwamen maar enkele betrouwbare meldingen. De locaties liggen zeer verspreid en bestaan uit eenmalige meldingen uit Stellendam, Nieuwe Tonge en onder Ooltgensplaat. Overigens worden er wel al vanaf 2012 vossen op Goeree-Overflakkee gemeld maar steeds voor korte periodes
en erg lokaal. Wat er met deze dieren is gebeurd?

Iedereen die meldingen door heeft gegeven wordt mede namens Ger Maatkamp hartelijk bedankt. We verzoeken u hier mee door te gaan, we maken er in een later stadium een mooi verslag van!

Jan Alewijn Dijkhuizen