Verslag libellenexcursie op 6 augustus 2022

Ton van de Vis

Gerben ter Haar, net afgestudeerd als natuurgids, leidde ons met 10 personen rond in de gras- en rietlanden rond het Deurzer Diep en het Meanderdijkje ten Oosten van Assen. Al gelijk was het raak met een wespspin die een parend stelletje blauwe breedscheenjuffers aan het verorberen was.

Hoewel het weer iets te koud, te winderig en te bewolkt was, vonden we toch 10 soorten libellen en juffers: weidebeekjuffer, lantaarntje, blauwe breedscheenjuffer, watersnuffel, houtpantserjuffer, blauwe en bruine glazenmaker, grote keizerlibel en bloedrode en steenrode heidelibel. Verder veel wespspinnen, die ook wel een juffertje lusten en diverse andere insecten en vogels. Aan het einde kreeg iedereen een libellenzoekkaart en hadden we een fijne middag in de natuur doorgebracht.
Van de vele gemaakt foto’s hierbij een selectie van Ton van de Vis en Heleen Medema.

(bijna) de hele groep
Weidebeekjuffer-vrouw
Steenrode heidelibel – vrouw
paring blauwe breedscheen met cicade
Steenrode Heidelibel
bloedrode heidelibel