Zaklantaarns inventarisa-tieactiviteiten Delfland

Door de afdeling Delfland werd in 2019 een aanvraag gedaan voor de aanschaf van zaklantaarns voor het monitoren van vissen en vleermuizen. De afdeling heeft twee studiegroepen, namelijk Vissen en Vleermuizen. De inventarisatieactiviteiten worden gehouden in samenwerking met RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) en de Zoogdiervereniging. Incidenteel worden ook deelnemers aan openbare excursies van de afdeling bij de onderzoeken betrokken. De aanvraag voor een aanschafbijdrage is gehonoreerd.