Vind publicaties

Zoekfilters
18 publicaties gevonden

Publicatie datum

Type publicatie

Zoek op auteur

Thema's

Afdelingen

Waarnemingenoverzicht libellen 2020

Willem Bottenberg, Waarnemingenoverzicht libellen, KNNV Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland, 2021

2021 / 03
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

De Viermarken Inventarisatie 2020

Het gebied De Viermarken wordt op ecologische wijze beheerd. De KNNV Enschede heeft adviezen gegeven voor een verbeterd beheer. Om…

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Enschede

Inventarisatie natuurwaarden Vitens-terreinen bij Twello

Voor een goed beheer van de (natuur)terreinen in haar eigendom heeft Vitens behoefte aan meer kennis over de natuurwaarden die…

2020 / 12
Onderzoeksverslag
Amfibieën
Afdeling Apeldoorn

Natuuronderzoek De Schammer in Leusden

In 2019 is dit gebied geïnventariseerd door KNNV Amersfoort, waarbij in totaal ruim 1.000 soorten op naam gebracht zijn. Het…

2020 / 03
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Amersfoort

Waarnemingenoverzicht libellen 2019

Willem Bottenberg, Waarnemingenoverzicht 2019 KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland

2020 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

Monitoringsverslag Fayersheide 2019

De Fayersheide ligt tussen Almelo en Vriezenveen. Zoals vermoedelijk meer Almeloërs had ik er nooit van gehoord. Ondanks dat ik…

2019 / 12
Onderzoeksverslag
Amfibieën
Afdeling Vriezenveen

Waarnemingenoverzicht libellen 2018

Marja en Frans Koning, Waarnemingenoverzicht 2018 KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland

2019 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

Broedvogels en overige fauna Fayersheide 2012-2018

In 2012 had ondergetekende het plan gevat om de broedvogelpopulatie van Fayersheide (10,5 hectare groot) in kaart te brengen. Dit…

2018 / 12
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Vriezenveen

2018 Duizend soortendag Nijensteen

1000 soorten dagen worden vooral georganiseerd om gezamenlijk een kennis- en inventarisatie activiteit te entameren voor alle werkgroepen van een…

2018 / 11
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Epe-Heerde

Waarnemingenoverzicht libellen 2017

Marja en Frans Koning, Waarnemingenoverzicht 2017 KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland

2018 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

Libellen in Zuid-Kennemerland

KNNV Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland, 2018. Libellen in Zuid-Kennemerland. Atlas 20 jaar libellenonderzoek, KNNV Haarlem eo

2018 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

Waarnemingenoverzicht libellen 2016

Marja en Frans Koning, Waarnemingenoverzicht 2016 KNNV-Libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland

2017 / 01
Onderzoeksverslag
Libellen en Juffers
Afdeling Haarlem e.o.

Reis naar Güzelcamli/Turkije

Hier het verslag van de reis 2016 naar Güzelcamli/Turkije In mei 2016 zijn 13 leden van de KNNV-afdeling Amsterdam voor…

2016 / 05
Onderzoeksverslag
Kevers
Afdeling Amsterdam

Zicht op de natuur

Anneke Koper en Henk Wijkhuisen (red), 2005. Zicht op de natuur, natuuronderzoeksrapport Westelijk Tuinbouwgebied, Haarlem, KNNV Afdeling Haarlem e.o. en…

2015 / 01
Onderzoeksverslag
Landschap
Afdeling Haarlem e.o.

Waarnemingen Nieuwkoopse Plassen

Lijst van waarnemingen tijdens het bezoek aan de Nieuwkoopse Plassen op 15 juni 2013

2013 / 07
Onderzoeksverslag
Insecten
Moeraswerkgroep

Biodiversiteit van Elswout en Duinvliet

Anneke Koper en Wim Konijnenberg (red), 2009. Biodiversiteit van Elswout en Duinvliet, Inventarisatieproject van de KNNV i.s.m. Staatsbosbeheer. Rapport 110…

2009 / 01
Onderzoeksverslag
Amfibieën
Afdeling Haarlem e.o.

2008 Rapport Tongeren een B(l)oeiend Landgoed

Het is binnen de KNNV Epe-Heerde een goed gebruik met enige regelmaat een uitvoerige inventarisatie van een (natuur)gebied ter hand…

2008 / 07
Onderzoeksverslag
Amfibieën
Afdeling Epe-Heerde

Rapportage dagvlinders en Libellen Vogelenzangpark 2020, Gemeente Nissewaard

2021 / 01
Onderzoeksverslag
Insecten
Afdeling Hollandse Delta