Op zoek naar voorjaarsflora en stinzenplanten in Zwolle

De bolwerken van Zwolle hebben een rijke voorjaarsflora met enerzijds twee soorten geelsterren en anderzijds stinzenflora. We gaan op zoek naar deze planten die naar alle waarschijnlijkheid dan al zullen bloeien.

Datum & tijd
zo 21 maart 2021 om 10:30
Vertrekplaats

We verzamelen om 10.30 uur voor het station Zwolle.
Opgave uiterlijk op zondag 15 maart bij Marchien.
Niet leden kunnen zich aanmelden via voorzitter@kampeergroep.knnv.nl