Vind publicaties

Zoekfilters
110 publicaties gevonden

Publicatie datum

Type publicatie

Zoek op auteur

Thema's

Afdelingen

Soort van het Seizoen: april – juni: grassen

Een beschrijving van grassen en de rol van de grassen in onze omgeving en een oproep om mee te doen…

2021 / 04
Artikel
Planten
Afdeling Delfland

Verslag zoombijeenkomst (natuur)waarden begraafplaats Dijkweg

2021 / 03
Artikel
Landschap
Afdeling Delfland

Geelsterren – bijzondere stinzeplanten

Geelsterren zijn mysterieuze bolgewassen en geen opvallende bloeiers met grasachtige bladeren en gele stervormige bloemen. Geelsterren worden hierdoor gemakkelijk over…

2021 / 03
Artikel
Planten
Afdeling Epe-Heerde

Tiny Forest; levert het iets op?

Het is een nieuw fenomeen: Tiny Forests aanplanten. Deze methode om minibossen aan te planten is heel erg afwijkend van…

2021 / 03
Artikel
Geen
Afdeling Delfland

Vogelzang nader bekeken

2021 / 02
Artikel
Vogels
Afdeling Assen

Hommels

Hommels zijn sociale, wilde bijen. In Nederland zijn ongeveer 360 soorten bijen bekend. Slechts één daarvan is de honingbij. Deze…

2021 / 02
Artikel
Bijen, Hommels, Wespen en Mieren
KNNV Landelijk

Atlas Vlinders

Jan Stronks

2021 / 01
Artikel
Geen
Afdeling Oost-Achterhoek

Soort van Seizoen, 2021 januari – maart: mol

Een beschrijving van de mol met een oproep op mollen en hun hopen te melden

2021 / 01
Artikel
Geen
Afdeling Delfland

Jaarverslag 2020 Werkgroep Insecten

Gedurende het verslagjaar waren veel beperkingen opgelegd in verband met coronamaatregelen. Er konden wel enkele excursies worden gehouden en er…

2020 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Gaffeltandmos

Vanwege het virus liggen alle activiteiten van de mossenwerkgroep voorlopig stil. We hebben voor het voorjaar nog geen nieuw programma…

2020 / 12
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Kijk op exoten nr 33

De nieuwsbrief Kijk op Exoten maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten…

2020 / 12
Artikel
Landschap
KNNV Landelijk

Acties Natuurbescherming

KNNV Epe-Heerde heeft in het kader van natuurbescherming diverse acties gevoerd in de laatste jaren. Hier de pagina met een…

2020 / 10
Artikel
Landschap
Afdeling Epe-Heerde

Natuurpad Epe Heerde

De KNNV Epe-Heerde beheert samen met de gemeenten Epe en Heerde het Natuurpad over de Renderklippen. Deze route loopt over een…

2020 / 10
Artikel
Insecten
Afdeling Epe-Heerde

Välkomna till Öland

Al vele jaren gaan Martha en ik mee op KNNV-kampen in binnen- en buitenland. Tegenwoordig zijn ook IVN-ers welkom op…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Hoeden en hoofddeksels

Soms word je verrast door wat de natuur aan verscheidenheid te bieden heeft en dat geldt zeker voor het schimmelrijk….

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Korstmos indicator voor luchtvervuiling

In De Grote Ratelaar 2020-2 schreef ik al over het gebied De Hees en De Zoom met zijn korstmossen en…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Van dik hout

Dankzij het vochtige, koele klimaat met zachte winters groeien in West- en Midden-Europa vooral loofbossen, waarin de beuk domineert. De…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Zwerminktzwammetjes

Soms word ik verrast met de vraag naar een waarneming, meestal vergezeld van een foto, en dat is altijd weer…

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

De Hees / De Zoom, biodiversiteit en hotspot

Al enkele jaren is de KNNV natuurwerkgroep actief in het bosgebied de Hees/de Zoom, tussen Soest en Park Vliegbasis Soesterberg….

2020 / 09
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Kijk op exoten nr 32

De nieuwsbrief Kijk op Exoten maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten…

2020 / 09
Artikel
Landschap
KNNV Landelijk

Kijk op exoten nr 31

De nieuwsbrief Kijk op Exoten maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten…

2020 / 06
Artikel
Landschap
KNNV Landelijk

Waarnemingen insectenwerkgroep in coronatijd

Gedurende de afgelopen periode hebben wegens het coronavirus geen excursies of plenaire bijeenkomsten plaats gevonden. Wel heeft regelmatig (op 11…

2020 / 05
Artikel
Geen
Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

Kijk op exoten nr 29

De nieuwsbrief Kijk op Exoten maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten…

2020 / 02
Artikel
Landschap
KNNV Landelijk